Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Tim Coronel Webshop, gevestigd in Huizen.

1. Algemeen
1.1 Op al onze leveringen en diensten zijn de volgende verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.
1.2 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Prijzen
2.1 Alle prijzen zijn in euro`s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.
2.2 Prijswijzigingen en typefouten zijn voorbehouden.

3. Verzendkosten
3.1 Voor verzending van de artikelen brengt Tim Coronel verzendkosten in rekening.
3.2 De verzendkosten voor verzendingen binnen Nederland bedragen dan : van 0-10 kg 6,75 euro; van 11-30 kg 12,50 euro. Voor verzendingen naar overige Europese landen wordt 17,50 euro in rekening gebracht.
3.3 Alle verzendingen worden verzonden via TNT Post. Indien genoemde leverancier de voorwaarden en/of tarieven wijzigt, dan worden deze voorwaarden en tarieven ook gehanteerd door Tim Coronel.

4. Betaling
4.1 Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van uw bestelling en de totale kosten, inclusief verzendkosten.
4.2 De bestelling kan betaald worden met behulp van iDEAL. Het is ook mogelijk om de betaling via de bank over te maken. Hiervoor dient gebruik gemaakt te worden van de bankgegevens van Tim Coronel, deze zijn te vinden op de contact pagina. Bij het overmaken dient het ordernummer en/of het factuurnummer vermeld te worden.
4.3 Het is niet mogelijk een deel van de zending in ontvangst te nemen / te betalen.

5. Levering
5.1 Indien de goederen op voorraad zijn dan worden de artikelen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling ter levering aangeboden bij TNT Post.
5.2 Indien de bestelde onderdelen bij ons niet voorradig zijn dan worden de betreffende artikelen door ons direct besteld bij de leverancier indien mogelijk. Zodra we de artikelen van de leverancier hebben ontvangen wordt de order aan u uitgeleverd. Artikelen die uitverkocht zijn kunnen niet altijd worden bijbesteld.
5.3 Tim Coronel is niet aansprakelijk voor overschrijding van de aangegeven levertijden of verlies of beschadiging door TNT Post.

6. Afbeeldingen
6.1 De afbeeldingen en foto`s op deze website zijn representatief voor de gekozen artikelgroep, maar niet bindend. Het product dat u bestelt kan hiervan enigszins afwijken (bijvoorbeeld de kleur en/of de afmeting).

7. Retourneren
7.1 Het retourneren van artikelen is alleen mogelijk indien u hier voorafgaand via e-mail melding van gemaakt heeft aan Tim Coronel.
7.2 Artikelen kunnen alleen geretourneerd worden indien ze niet gebruikt of beschadigd zijn en de verpakking nog intact is.
7.3 Verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van koper.
7.4 Na ontvangst van de retourzending zal Tim Coronel uw betaling (exclusief verzendkosten) binnen 5 werkdagen terugstorten op uw bankrekening.

8. Aansprakelijkheid
8.1 De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Tim Coronel kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is en is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.
8.2 Tim Coronel is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs zo spoedig mogelijk worden aangepast.
8.3 Tim Coronel kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade veroorzaakt door een in de webshop besteld artikel.

9. Overmacht
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Tim Coronel in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Tim Coronel gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven en redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10. Privacy
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Tim Coronel gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

11. Copyright
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Tim Coronel.

Winkelwagen
Toegevoegd aan de winkelwagen
We hebben nog geen zoekresultaten gevonden.
Categorieën
Producten